Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna RODO

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma id3.pl Plac Kaszubski 8/311 81-350 Gdynia wpisana do rejestru działalności gospodarczych miasta Gdyni („Administrator”).
II. Inspektor Ochrony Danych
Powołany został Pełnomocnik Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych poprzez e-mail: info@houseiq.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
• w celu zawarcia umowy na podstawie Pani/Pana zainteresowania ofertą Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawnych,
• w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• w celu wysyłki informacji marketingowych (podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora wynikający z zamówienia przez Panią/Pana informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail i/lub numer telefonu (SMS/MMS), oraz realizacja własnych działań marketingowych w celu kontynuacji dotychczasowych relacji handlowych).
IV. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko i wyłącznie dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, w tym usługi księgowe, informatyczne i prawne.
V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VI. Okres przetwarzania danych
1. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy handlowej, przechowywane będą przez okres negocjowania umowy oraz przez okres niezbędny do wykonania umowy.
2. Pani/Pana dane pozyskane w związku z zawarciem umowy Administrator przetwarza do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
3. Pani/Pana podstawowe dane kontaktowe Administrator przechowuje dla potrzeb marketingu naszych produktów, do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.
VII. Pani/Pana prawa:
Przysługuje Pani/Panu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania (poprawiania) i uzupełniania swoich danych,
• prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali),
• może Pani/Pan zażądać, aby Administrator usunął Pani/Pana dane ze swoich zasobów,
• ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem Administrator posiada nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, ponieważ są niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych),
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli Pani/Pan uważa, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych do Administratora jest:
• warunkiem zawarcia i wykonania umowy (brak podania danych przez Panią/Pana skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonania umowy),
• dobrowolne w celach marketingowych.

Polityka prywatności sklepu

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bądź telefonicznie pod numerem .

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl